Právní služby

Právní služby poskytujeme fyzickým i právnickým osobám, a to především v těchto oblastech:

Právo obchodních společností

Právo duševního vlastnictví

Smluvní problematika

Právo nemovitostí

Pracovní právo

Zastupování v řízení před soudy a správními orgány

Právní poradenství v trestněprávní oblasti

Cena právních služeb

Odměna za poskytované právní služby je mezi advokátem a klientem určena individuálně na základě vzájemné dohody podle složitosti a rozsahu služby.

V případě, že mezi klientem a advokátem není sjednána smluvní odměna, řídí se výše odměny ustanoveními vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů.