Náš tým

Mgr. Vladimír Kyzlink, advokát

Vladimír je absolventem Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Po složení advokátní zkoušky v roce 2008 založil svou advokátní kancelář a stal se samostatným advokátem. V seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou je zapsán pod evidenčním číslem 12472. Ve své praxi se zaměřuje především na právo obchodních společností, ochranu duševního vlastnictví, ochranu osobních údajů a smluvní problematiku. Právní služby poskytuje v českém a anglickém jazyce.

Mgr. Anna Jurenková, advokát

Anna vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, v rámci studia absolvovala také roční studijní pobyt na Manchester Metropolitan University. Koncipientskou praxi vykonávala v advokátní kanceláři Mgr. Vladimíra Kyzlinka a po složení advokátní zkoušky v roce 2018 se stala trvale spolupracujícím advokátem. V seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou je zapsána pod evidenčním číslem 18121. Ve své praxi se zaměřuje především na právo nemovitostí, pracovní právo, právo obchodních společností a smluvní problematiku. Právní služby poskytuje v českém a anglickém jazyce.