Kontakt

Advokátní kancelář Mgr. Vladimíra Kyzlinka, advokáta

Mařákova 263/3
160 00 Praha 6
Česká republika
Telefon: +420 222 518 156
E-mail: info@ak-kyzlink.cz

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je věcně příslušný pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů) je Česká advokátní komora. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.