Úvod

Advokátní kancelář Mgr. Vladimíra Kyzlinka, advokáta je advokátní kanceláří samostatně poskytující právní služby české i zahraniční klientele, a to především v oblastech práva občanského a obchodního - naší specializací je právo obchodních společností, právo duševního vlastnictví, ochrana osobních údajů, smluvní problematika, právo nemovitostí a pracovní právo. Samozřejmostí je také zastupování klientů před soudy a správními orgány.

Klienty naší advokátní kanceláře jsou jak osoby, které potřebují právní pomoc v jednorázové záležitosti, tak subjekty, kterým je poskytován dlouhodobý komplexní právní servis. Ať již tedy klient žádá o krátkou konzultaci, či hledá advokátní kancelář, jež mu bude stabilně k dispozici v rámci jeho projektu či podnikání, náš tým je připraven vyjít vstříc těmto požadavkům.

Profesionalita a osobní přístup

Specializace jednotlivých členů našeho týmu nám umožnuje poskytovat právní službu vždy na základě detailních odborných znalostí, které jsou podstatou úspěchu v rámci každého řešeného případu. Jsme však přesvědčeni, že neméně podstatnou složkou je i naše znalost klienta, jeho potřeb, plánů, vizí, či jeho podnikání. Proto při své práci klademe důraz na osobní přístup, díky čemuž jsme schopni správně vyhodnotit každou nastalou situaci a najít v ní ideální efektivní řešení. Pro naše klienty jsme partnerem.

Spolupráce s odborníky v navazujících odvětvích

V rámci dosahování co možná nejvyšší flexibility a efektivity při poskytování služeb našim klientům spolupracujeme s odborníky v navazujících odvětvích - především s notářskou kanceláří, soudními exekutory, daňovými poradci, realitní kanceláří, znalci a překladateli.

Poskytování souvisejících služeb

Advokátní kancelář běžně poskytuje také službu úschovy peněz a listin a prohlášení o pravosti podpisu.